הסכם מייסדים

מה זה הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים הינו כלי משפטי אשר מסדיר את היחסים בין השותפים/יזמים שמעוניינים לחבור יחד במסגרת פעילות עסקית משותפת כגון: הקמת חברה או סטארט אפ, להסכם מייסדים קיים תוקף משפטי.

קיימת חשיבות רבה להסדרת הסכם מייסדים כבר בשלבים מוקדמים של ההתקשרות עוד בטרם הקמת החברה בפועל, יחד עם זאת אין מניעה לחתום על ההסכם בכל שלב בחייו של המיזם, אולם "סוף מעשה במחשבה תחילה".

הסכם מייסדים והסכם שותפות מתווה את מכלול היחסים בין הצדדים הכולל בין היתר את הזכויות והחובות של כל צד למיזם. מקובל לקבוע כי הוראות הסכם המייסדים יגברו על כל הוראה סותרת אחרת בתקנון החברה.
המטרה היא צמצום ומניעת משברים, ויכוחים ומחלוקות עתידיות שעלולות לצוץ בשלבים מאוחרים ומורכבים יותר, פעמים רבות שותפים סבורים כי עקב היותם "חברים טובים" או בני משפחה מייתר את הצורך בהכנת הסכם מייסדים, אלא שלעיתים דווקא קרבה מעין זו מחייבת הכנת הסכם מפורט. הוראות אלו הינן הוראות אשר מוכיחות את עצמן פעם אחר פעם ומונעות הוצאות משפטיות רבות ועוגמת נפש לכל הצדדים המעורבים בהליך.

מה כולל הסכם מייסידים?

על הסכם מייסדים לכולל פירוט והסדרה של מנגנונים אשר נוגעים לניהול ותקנון החברה, סעיפים חשובים אשר מומלץ שיכללו בהסכם מייסדים (רשימה אינה ממצה): מה מטרת המיזם? חלוקת אחוזי המניות בין היזמים, מהי בכלל חלוקת התפקידים בין היזמים? מי מנהל ומי משווק, מי מפתח את המוצר, מי אחראי על התוכנה, מהו היקף העבודה הנדרש מכל אחד מן היזמים? מהו ההון ההתחלתי המושקע בחברה ולאילו מטרות הוא ישמש? גיוס הון ממשקיעים חיצוניים, קניין רוחני של החברה, היכן ומתי יתבצע רישום החברה ובאיזה אופן? מומלץ לרשום את החברה בראשית הדרך, פעולה זו תמנע תשלומי מיסוי מיותר בעתיד. אופן קבלת ההחלטות על ידי המייסדים בשלבי פיתוח המיזם ואף קבלת החלטות בעתיד, מהו מבנה הדירקטוריון? סודיות ואי תחרות, הסדרי חסימות, הענקת מניות, זכויות חתימה, שמירת זכויות המייסדים, תנאים לביטול ההסכם, מנגנוני פירוק, חלוקת הון המניות, מימון, זכויות סירוב/ הצטרפות, רכישה חוזרת, המחאת קניין רוחני ועוד..

בשל אופיו המשפטי של הסכם מסיידים מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין בקיא כמו עורך דין חברות , בעל ניסיון אשר תחום התמחותו הינו ניסוח מסמכים מסוג זה וכמו כן רואה חשבון אשר מתמחה בתחום המיסוי.

לא מומלץ לחתום על הסכם סטנדרטי אלא יש להתאימו לחתום הפעילות הספציפי של החברה אשר ישקף את הבנותיהם המסחריות של הצדדים אשר יתרום להוציא לפועל את חזונם בהקמת התאגיד המשותף. פנו עוד היום לעורך עמוס אלגלי.

דילוג לתוכן