עורך דין חברות

מה זה עורך דין חברות?

דיני תאגידים הינם חלק מן המשפט האזרחי, העוסקים במעמדם המשפטי של תאגידים לסוגיהם, ובכלל זה זכויותיהם וחובותיהם של התאגיד, המתאגדים, ושל נושאי המשרה בתאגידים.

הגדרתו הכללית של התאגיד:

התאגיד מורכב מאוסף של פרטים בלי אינטרס משותף המעוניינים לרכז את מאמציהם לשם קידום מטרה משותפת. התאגיד הוא מרכז הנושא זכויות וחבויות מכוח הדין.

להלן סוגי ההתאגדויות השונות: חברה מוקמת על פי חוק החברות, שותפות מוקמת על פי פקודת השותפויות, אגודה שיתופית מוקמת על פי פקודת האגודות השיתופיות, חברה לתועלת הציבור מוקמת על פי חוק החברות, עמותה מוקמת על פי חוק העמותות, אגודה עותומנית מוקמת על פי החוק העותמני על האגודות.

מדוע כדאי ומומלץ לשכור עורך דין חברות?

חברות רבות מבינות בשלבים שונים של פעילותיהן כי הצעד הנכון ביותר עבור החברה הינו לנהל את ענייניה המשפטיים באמצעות עורך דין אשר מתמחה בדיני החברות ומומלץ גם שיהא מומחה בדיני חוזים. הסיבה העיקרית הינה כלכלית, משום שכאשר חברה מלווה באופן שוטף על ידי יועץ משפטי אשר בקיא בתחום, ראייתו הרוחבית והבנתו המקצועית לגבי סוגיות שלעיתים נראות מובנות מאליהם, עשויות לחסוך לחברה בטווח הארוך סכומי כסף רבים. כך למשל כאשר חברה מנהלת את עניינה היום יומיים בייעוץ משפטי צמוד, החברה חוסכת לא רק ברמה העסקית, אלא, גם ברמה המסחרית. משום שהחברה חוסמת את עצמה מחשיפות משפטיות ואף נהנת משירותים משפטיים שונים שאילו היו שוכרים באופן עצמאי, שירותים אלו היו עולים סכומים גבוהים משמעותית מאשר בטיפול שוטף ובכך החברה חוסכת כסף רב וזמן יקר.

השירותים המשפטיים שמעניק עורך דין חברות:

עורך דין חברות מסייע בטיפול ובהקמת חברות ותאגידים, טיפול וייצוג בהסכמים לרכישת חברות, הסכם מייסידים , רכישת מניות, רכישת פעילויות של חברות ועסקאות בין בעלי מניות, טיפול וייצוג במאבקי שליטה ובסכסוכים בין בעלי מניות ושותפים לרבות: תביעות קיפוח (ועושק המיעוט), תביעה נגזרת, הסכם שותפות, הגנה נגזרת, תביעות להרמת מסך ובקשות לפירוק חברה, הכנת חוות דעת משפטיות בתחום דיני החברות והתאגידים, עורך דין חברות מסייע במילוי דרישות הדיווח לרשם החברות.

על עורך דין חברות לייעץ בכל ענייניו של התאגיד לרבות: ייעוץ לדירקטוריון, ייעוץ להנהלה בכירה בדיקות נאותות, הנפקות פרטיות, חוזים ומכרזים ממשלתיים, עסקאות מיזוגים ורכישות, שינויי מבנה, רכישה ומכירה של עסקים, טיפול וייצוג בסכסוכים שבין בעלי מניות, תביעות נגזרות והגבלים עסקיים. פנו עוד היום לעורך דין עמוס אלגלי.

דילוג לתוכן